Clean Office Sp. z o. o.

Sprzątanie obiektów.
 
Adres:
Ul. Szajnochy 2/212
87-738
Bydgoszcz
tel.
501 79 79 30
fax.
52 581 00 51
Właściciel/osoba zarządzająca:
Maciej Onoszkowicz-Jacyna – Prezes Zarządu Andrzej Barańczyk – Wiceprezes Zarządu

Profesjonalne utrzymanie czystości w biurach i instytucjach oraz sprzątanie po pracach budowlanych.