ELWIND Sp. z o.o.

Montaż oraz modernizacja i konserwacja urządzeń dźwigowych oraz pozostałych urządzeń transportu bliskiego
 
Adres:
Ul. Podleśna 41
85-145
Bydgoszcz
tel.
52-325-49-80
fax.
52-325-49-85
Właściciel/osoba zarządzająca:
Zygmunt Kozłowski - Prezes, Katarzyna Kozłowska-Addante - Wiceprezes