INŻBUD Sp. z o.o. S.K.

Inżynieria wod-kan ( renowacje rurociągów oczyszczanie ścieków ) inżynieria ziemna/drogi
 
Adres:
Ul. Budowlanych 3
86-300
Grudziądz
tel.
56-643-35-71
fax.
56-64-335-72
Właściciel/osoba zarządzająca:
Maciej Środa-Prezes, Zenon Zehner - Wiceprezes