INSTALBUD Sp. z o.o.

Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz budynki handlowo-usługowe i użyteczności publicznej
 
Adres:
Ul. Wodna 15
88-100
Inowrocław
tel.
52-355-20-11
fax.
52-355-20-13
Właściciel/osoba zarządzająca:
Bernard Kaczorowski - Członek Zarządu, Włodzimierz Podogrodzki - Członek Zarządu