PROMONT Bujak Sp. zo.o. Spółka Komandytowa Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe

Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe
 
Adres:
ul. Jagiellońska 35
85-097
Bydgoszcz
tel.
+48 52 322-08-53 wew51
fax.
52-327-03-39
Właściciel/osoba zarządzająca:
dr inż. Leszek Bujak - Prezes, Janusz Bujak - Właściciel