Walne Zgromadzenie Członków P-KIB 06 czerwca 2019r.