Wybrane decyzje pozwolenia na budowę Prezydenta Miasta Bydgoszczy 2015

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 10.03.2015 r.

 

podaje się do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 10.03.2015 r. na wniosek Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hangaru dla samolotów transportowych i pasażerskich obejmującej budowę: hali obsługi bieżącej, hali malarni oraz części socjalno-magazynowo-technicznej wraz z budową infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych dla Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.